top of page

Een voorbeeld van strategische doelstellingen voor jouw bedrijf

Omdat je als ambitieuze organisatie altijd toekomstgericht bent, ben je steeds op zoek naar hoe je kunt excelleren in je keuzes. Daarom is het logisch om ontwikkel- en prestatiedoelen aan je strategische keuzes te koppelen. Deze doelen vormen de norm die je nastreeft op verschillende momenten in de tijd. De strategische doelen dagen je teams uit om bepaalde producten, diensten, werkwijzen en/of gedrag te ontwikkelen. De meest succesvolle organisaties die wij hebben mogen begeleiden stellen ieder half jaar weer nieuwe of aangescherpte strategische ontwikkel- en prestatiedoelen vast. Vervolgens daagt het DT/MT ieder team uit om bij te dragen aan de strategische doelen, passend bij de eigen verantwoordelijkheid en context van het team. Het DT/MT blijft de teams volgen, inspireren, uitdagen en aansporen. Als dit laatste niet structureel door het management wordt opgepakt verzanden teams snel weer in de waan-van-de-dag en komt realisatie van de strategie al snel in gevaar. Samenvattend Purpose, strategische keuzes en meetbare strategische prestatiedoelen zorgen samen voor motivatie, alignment en uitdaging voor de gehele organisatie. Wat hierbij prachtig werkt is om deze zaken te verwerken in één of meerdere inspirerende verhalen. Maak gebruik van de kracht van storytelling! Hierdoor begrijpen mensen je niet alleen veel beter, je boodschap blijft ook veel beter 'plakken'. Helemaal leuk wordt het als je je een tekenaar uitnodigt om samen met jullie het verhaal uit te tekenen. Ons brein is immers niet alleen gek op verhalen, maar houdt ook enorm van visuals! Wat is jullie toekomstvisie? Jullie purpose? En wat zijn jullie strategische keuzes? En de ontwikkel- en prestatiedoelen voor de komende jaren? Deel je ze dagelijks met glimmende ogen met iedereen in je organisatie? En hoor je ze ook iedere dag weer terug op de werkvloer of van je klanten?

Belangrijkste Inzichten

 • Strategische doelstellingen helpen organisaties toekomstgericht te excelleren.

 • Het koppelen van ontwikkel- en prestatiedoelen aan strategische keuzes is essentieel.

 • Regelmatige evaluatie en bijstelling van doelen is cruciaal voor succes.

 • Storytelling en visuals versterken de communicatie en uitvoering van strategische doelen.

 • Motivatie en betrokkenheid van teams zijn sleutelcomponenten voor het behalen van doelen.

Het formuleren van inspirerende strategische doelstellingen

Waarom inspirerende doelen belangrijk zijn

In een wereld waar verandering de enige constante is, is het essentieel om inspirerende doelen te hebben die je team motiveren en richting geven. Inspirerende doelen zorgen voor een gevoel van ambitie en betrokkenheid, waardoor iedereen in de organisatie weet waar ze naartoe werken en waarom. Dit verhoogt niet alleen de motivatie, maar zorgt ook voor een betere samenwerking en scherpere keuzes. Zoals je kunt lezen in het artikel [hoe organisatie doelstellingen te bereiken in 2023](pathname: /post/hoe-organisatie-doelstellingen-te-bereiken-in-2023), zijn duidelijke en inspirerende doelen cruciaal voor succes.

Voorbeelden van inspirerende doelen

Inspirerende doelen kunnen variëren van het verbeteren van klanttevredenheid tot het ontwikkelen van innovatieve producten. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Het verhogen van de klanttevredenheidsscore met 20% binnen een jaar.

 • Het lanceren van drie nieuwe producten die bijdragen aan duurzaamheid.

 • Het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.

Deze doelen zijn niet alleen ambitieus, maar ook specifiek en meetbaar, wat helpt bij het behouden van focus en richting.

Hoe je inspirerende doelen formuleert

Het formuleren van inspirerende doelen begint met het begrijpen van je bedrijfsvisie en -missie. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen:

 1. Identificeer je kernwaarden en visie: Wat is de kern van je bedrijf en waar wil je naartoe?

 2. Betrek je team: Vraag om input en ideeën van je teamleden om ervoor te zorgen dat de doelen breed gedragen worden.

 3. Maak de doelen specifiek en meetbaar: Gebruik de SMART-methode (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) om je doelen concreet te maken.

 4. Communiceer de doelen duidelijk: Zorg ervoor dat iedereen in de organisatie de doelen begrijpt en weet hoe ze kunnen bijdragen.

 5. Evalueer en stel bij: Regelmatige evaluatie en bijstelling van de doelen is cruciaal om relevant en motiverend te blijven.

Door deze stappen te volgen, kun je inspirerende en haalbare doelen stellen die je team motiveren en je bedrijf naar een hoger niveau tillen.

Strategische doelen koppelen aan je bedrijfsvisie

De rol van bedrijfsvisie in strategische doelen

Je bedrijfsvisie is de kern van waar je naartoe wilt met je bedrijf. Het is als een kompas dat richting geeft aan al je strategische keuzes. Een sterke bedrijfsvisie zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie weet waar jullie samen naartoe werken. Dit creëert niet alleen duidelijkheid, maar ook een gevoel van gezamenlijke missie en motivatie. Wanneer je strategische doelen formuleert, moeten deze altijd in lijn zijn met je bedrijfsvisie. Dit zorgt voor consistentie en helpt je om gefocust te blijven op wat echt belangrijk is.

Praktische voorbeelden van koppelingen

Het koppelen van strategische doelen aan je bedrijfsvisie kan op verschillende manieren. Hier zijn enkele praktische voorbeelden:

 • Innovatie als kernwaarde: Als je bedrijfsvisie gericht is op innovatie, stel dan doelen die innovatie stimuleren, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten of het verbeteren van bestaande diensten.

 • Duurzaamheid: Is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van je visie? Formuleer dan doelen die gericht zijn op het verminderen van de ecologische voetafdruk van je bedrijf.

 • Klantgerichtheid: Als je visie draait om klanttevredenheid, stel dan doelen die de klantbeleving verbeteren, zoals het verhogen van de klanttevredenheidsscores of het verminderen van de responstijd op klantvragen.

Tips voor een sterke koppeling

Het effectief koppelen van je strategische doelen aan je bedrijfsvisie kan een uitdaging zijn, maar met de juiste aanpak is het zeker haalbaar. Hier zijn enkele tips:

 1. Communiceer je visie duidelijk: Zorg ervoor dat iedereen in je organisatie de bedrijfsvisie begrijpt en weet hoe hun werk daaraan bijdraagt.

 2. Betrek je team: Vraag input van je team bij het formuleren van strategische doelen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en betere ideeën.

 3. Houd het simpel: Formuleer je doelen op een manier die eenvoudig te begrijpen en te meten is.

 4. Evalueer en stel bij: Regelmatige evaluatie van je doelen en hun koppeling aan de bedrijfsvisie helpt om op koers te blijven en bij te sturen waar nodig.

Door je strategische doelen te koppelen aan je bedrijfsvisie, creëer je een samenhangende en doelgerichte organisatie die klaar is voor succes.

Meetbare prestatiedoelen voor je team

Het belang van meetbaarheid

Het is cruciaal om meetbare prestatiedoelen te stellen voor je team. Dit zorgt voor duidelijkheid en focus, waardoor iedereen weet wat er van hen verwacht wordt. Bovendien maakt het de voortgang zichtbaar en kun je tijdig bijsturen als dat nodig is. Meetbare doelen verhogen de motivatie en zorgen voor een gevoel van voldoening wanneer ze behaald worden. Dit is crucial for success.

Voorbeelden van meetbare doelen

Hier zijn enkele voorbeelden van meetbare prestatiedoelen die je kunt overwegen:

 • Verhoog de klanttevredenheidsscore met 10% in het komende kwartaal.

 • Verminder de gemiddelde responstijd op klantvragen naar minder dan 24 uur.

 • Verhoog de verkoopcijfers met 15% tegen het einde van het jaar.

 • Verlaag het aantal productiefouten met 20% binnen zes maanden.

Deze doelen zijn specifiek, meetbaar en tijdgebonden, wat essentieel is voor effectieve doelstellingen.

Tools en technieken om doelen te meten

Er zijn verschillende tools en technieken die je kunt gebruiken om de voortgang van je doelen te meten:

 1. KPI Dashboards: Gebruik dashboards om real-time data te visualiseren en de voortgang van je doelen te volgen.

 2. Projectmanagement Software: Tools zoals Trello of Asana helpen je om taken en deadlines bij te houden.

 3. Feedback Systemen: Regelmatige feedback van je team en klanten kan waardevolle inzichten bieden.

 4. Data Analytics: Gebruik data-analysetools om trends en patronen te identificeren die je kunnen helpen bij het behalen van je doelen.

Met deze tools kun je niet alleen de voortgang volgen, maar ook snel reageren op eventuele obstakels. Dit zorgt voor een proactieve aanpak en helpt je team om gefocust en gemotiveerd te blijven.

De kracht van storytelling in strategische doelen

Storytelling is een krachtig middel om je strategische doelen tot leven te brengen. Het helpt je om complexe ideeën op een eenvoudige en boeiende manier over te brengen. Mensen onthouden verhalen beter dan droge feiten, en dat maakt storytelling een effectieve manier om je team te inspireren en te motiveren. Bovendien zorgt een goed verhaal voor een emotionele connectie, waardoor je team zich meer betrokken voelt bij de doelen van het bedrijf. Denk aan de reden van bestaan: waarom jouw bedrijf ertoe doet. Een duidelijke missie is essentieel voor succes, klantgerichtheid en waardecreatie. Communicatie van bedrijfsmissie en -visie is cruciaal.

Er zijn talloze manieren om storytelling te integreren in je strategische doelen. Hier zijn een paar voorbeelden:

 • Vertel een verhaal over een klant die baat heeft gehad bij jullie product of dienst.

 • Gebruik anekdotes van teamleden die hebben bijgedragen aan een belangrijk project.

 • Creëer een fictief scenario waarin je bedrijf een groot probleem oplost.

Deze verhalen maken je doelen tastbaar en relevant, en helpen je team om de impact van hun werk te zien.

Het toepassen van storytelling in je strategische doelen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Hier zijn een paar tips om te beginnen:

 1. Ken je publiek: Zorg ervoor dat je verhalen aansluiten bij de interesses en waarden van je team.

 2. Wees authentiek: Echte verhalen resoneren beter dan verzonnen verhalen.

 3. Maak het visueel: Gebruik visuals om je verhaal te ondersteunen en kracht bij te zetten.

 4. Houd het simpel: Een goed verhaal hoeft niet ingewikkeld te zijn. Focus op de kernboodschap.

Door deze tips te volgen, kun je de kracht van storytelling benutten om je strategische doelen op een inspirerende en motiverende manier over te brengen.

Het belang van regelmatige evaluatie en bijstelling

Omdat je als ambitieuze organisatie altijd toekomstgericht bent, ben je steeds op zoek naar hoe je kunt excelleren in je keuzes. Daarom is het logisch om ontwikkel- en prestatiedoelen aan je strategische keuzes te koppelen. Deze doelen vormen de norm die je nastreeft op verschillende momenten in de tijd. De strategische doelen dagen je teams uit om bepaalde producten, diensten, werkwijzen en/of gedrag te ontwikkelen.

Waarom evaluatie cruciaal is

Regelmatige evaluatie is essentieel om te zorgen dat je op koers blijft. Het helpt je om te zien of je doelen nog steeds relevant zijn en of je strategie nog steeds effectief is. Zonder evaluatie kun je snel de weg kwijtraken en je doelen niet halen. Evaluatie zorgt ervoor dat je kunt bijsturen waar nodig en dat je team gemotiveerd blijft.

Voorbeelden van evaluatieprocessen

De meest succesvolle organisaties die wij hebben mogen begeleiden stellen ieder half jaar weer nieuwe of aangescherpte strategische ontwikkel- en prestatiedoelen vast. Vervolgens daagt het DT/MT ieder team uit om bij te dragen aan de strategische doelen, passend bij de eigen verantwoordelijkheid en context van het team. Het DT/MT blijft de teams volgen, inspireren, uitdagen en aansporen. Als dit laatste niet structureel door het management wordt opgepakt verzanden teams snel weer in de waan-van-de-dag en komt realisatie van de strategie al snel in gevaar.

Hoe je doelen bijstelt op basis van evaluatie

Bijstellen van doelen op basis van evaluatie is een continu proces. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen:

 1. Verzamel data en feedback van je team en stakeholders.

 2. Analyseer de data om te zien waar je staat ten opzichte van je doelen.

 3. Identificeer gebieden waar verbetering nodig is.

 4. Pas je doelen en strategie aan op basis van je bevindingen.

 5. Communiceer de wijzigingen duidelijk naar je team en zorg voor de nodige ondersteuning om de nieuwe doelen te bereiken.

Door deze stappen te volgen, zorg je ervoor dat je altijd op de hoogte bent van je voortgang en dat je je strategie kunt aanpassen om succesvol te blijven.

Motivatie en betrokkenheid door strategische doelen

Strategische doelen geven richting en betekenis aan het werk van je team. Wanneer iedereen weet waar jullie samen naartoe werken, ontstaat er een gevoel van gezamenlijke missie. Dit verhoogt niet alleen de motivatie, maar ook de betrokkenheid. Mensen willen bijdragen aan iets groters dan zichzelf en strategische doelen bieden die kans.

 1. Teamvergaderingen waarin de voortgang van doelen wordt besproken en successen worden gevierd.

 2. Workshops en trainingen die gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan de strategische doelen.

 3. Het gebruik van interne communicatieplatforms om updates en mijlpalen te delen.

 • Communiceer regelmatig over de voortgang en het belang van de doelen. Transparantie zorgt voor vertrouwen en betrokkenheid.

 • Betrek je team bij het formuleren van de doelen. Wanneer mensen inspraak hebben, voelen ze zich meer verantwoordelijk.

 • Vier kleine successen onderweg. Dit houdt de energie hoog en laat zien dat elke stap telt.

 • Gebruik visuele hulpmiddelen zoals grafieken en dashboards om de voortgang inzichtelijk te maken. Dit maakt abstracte doelen tastbaar en motiveert om door te gaan.

Visuele hulpmiddelen voor strategische doelen

Visuele hulpmiddelen kunnen een enorme impact hebben op hoe je strategische doelen communiceert en implementeert binnen je bedrijf. Ons brein is immers niet alleen gek op verhalen, maar houdt ook enorm van visuals! Door je doelen visueel te maken, zorg je ervoor dat iedereen binnen je organisatie begrijpt waar jullie samen naartoe werken en waarom. Dit verhoogt de motivatie en betrokkenheid van je collega's, waardoor de implementatie makkelijker en sneller gaat.

Visuele hulpmiddelen kunnen een cruciale rol spelen bij het bereiken van strategische doelen. Ze helpen om bedrijfsambities en strategieën helder en inspirerend over te brengen, wat leidt tot meer focus, enthousiasme en resultaat binnen teams. Wil je weten hoe wij dit voor jouw organisatie kunnen realiseren? Bezoek dan onze website voor meer informatie.

Conclusie

Het formuleren en implementeren van strategische doelstellingen is een dynamisch en inspirerend proces dat je bedrijf naar nieuwe hoogten kan brengen. Door heldere keuzes te maken en deze te vertalen naar meetbare doelen, creëer je een omgeving waarin iedereen weet waar jullie samen naartoe werken en waarom. Dit zorgt voor motivatie, betrokkenheid en een gezamenlijke focus op succes. Vergeet niet de kracht van storytelling en visuals te benutten om je boodschap nog krachtiger over te brengen. Dus, wat zijn jouw strategische keuzes en doelen voor de toekomst? Deel ze met passie en zie hoe je organisatie transformeert en groeit. Samen kunnen we elke uitdaging aan en de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien!

Veelgestelde Vragen

Waarom zijn inspirerende doelen belangrijk?

Inspirerende doelen motiveren medewerkers, zorgen voor een gezamenlijke richting en stimuleren innovatie binnen de organisatie.

Hoe vaak moeten strategische doelen worden bijgesteld?

Het is aan te raden om strategische doelen minimaal elk half jaar te evalueren en indien nodig bij te stellen.

Wat is de rol van storytelling in strategische doelen?

Storytelling helpt om strategische doelen op een aansprekende en begrijpelijke manier over te brengen, waardoor ze beter blijven hangen bij medewerkers.

Waarom is het belangrijk om meetbare doelen te stellen?

Meetbare doelen maken het mogelijk om de voortgang te volgen, prestaties te evalueren en concrete resultaten te behalen.

Welke tools kunnen helpen bij het meten van doelen?

Er zijn verschillende tools beschikbaar, zoals OKR-software, dashboards en projectmanagementtools, die kunnen helpen bij het meten en bijhouden van doelen.

Hoe kunnen visuele hulpmiddelen bijdragen aan het succes van strategische doelen?

Visuele hulpmiddelen zoals infographics, grafieken en roadmaps helpen om complexe informatie eenvoudig en overzichtelijk weer te geven, wat de begrijpelijkheid en betrokkenheid vergroot.

Comments


BLOG

bottom of page