top of page

Creëren van teams met focus op de strategische doelen

In de moderne bedrijfswereld is het creëren van teams die zich richten op strategische doelen essentieel voor duurzaam succes. Strategiegerichte teamontwikkeling helpt organisaties niet alleen om hun doelen te bereiken, maar ook om een positieve teamcultuur te bevorderen en de prestaties te verbeteren. Dit artikel verkent de kracht van strategiegerichte teams, de fundamenten van inspirerende verhalen en duidelijke doelen, en biedt praktische benaderingen voor teamontwikkeling en leiderschap.

Belangrijkste Inzichten

 • Strategiegerichte teams presteren beter en hebben een hogere teamspirit.

 • Storytelling en duidelijke doelen zijn cruciaal voor het motiveren en aligneren van teams.

 • Het 70-20-10-principe biedt een effectieve aanpak voor on-the-job teamontwikkeling.

 • Leiderschap speelt een sleutelrol in het inspireren en begeleiden van strategiegerichte teams.

 • Consistentie en ritme in gedrag en gewoonten zijn essentieel voor het behalen van strategische doelen.

De Kracht van Strategiegerichte Teams

Wat maakt een team strategiegericht?

Een strategiegericht team is een team dat zich richt op het behalen van de strategische doelen van de organisatie. Dit betekent dat elk teamlid begrijpt wat de strategie is en hoe hun werk daaraan bijdraagt. Heldere communicatie en regelmatig overleg zijn cruciaal. Zorg ervoor dat iedereen weet wat de prioriteiten zijn en hoe ze kunnen bijdragen. Een goede manier om dit te doen is door gezamenlijke doelen te stellen en deze regelmatig te evalueren.

Voorbeelden van succesvolle strategiegerichte teams

Hoewel we geen specifieke bedrijfsvoorbeelden geven, kun je denken aan teams die duidelijke doelen hebben en regelmatig hun voortgang bespreken. Deze teams hebben vaak een hoge mate van zelforganisatie en nemen zelf initiatief om problemen op te lossen. Ze werken met een vast ritme en hebben een cultuur van continue verbetering. Dit zorgt ervoor dat ze flexibel en adaptief zijn, wat essentieel is voor het behalen van strategische doelen.

De voordelen van strategiegerichte teams

Strategiegerichte teams bieden tal van voordelen. Ze zijn vaak productiever en hebben meer werkplezier. Dit komt doordat ze een duidelijk doel voor ogen hebben en weten hoe ze hieraan kunnen bijdragen. Daarnaast ervaren ze minder stress omdat ze beter georganiseerd zijn en minder last hebben van onderlinge conflicten. Hier zijn enkele voordelen op een rij:

 • Meer energie en werkplezier

 • Minder stress en conflicten

 • Hogere productiviteit

 • Snellere aanpassing aan veranderingen

 • Betere klanttevredenheid

 • Grotere loyaliteit van teamleden

Door te investeren in de ontwikkeling van strategiegerichte teams, kun je als leidinggevende niet alleen de prestaties van je team verbeteren, maar ook de algehele sfeer en werkplezier verhogen.

Het Fundament: Inspirerende Verhalen en Duidelijke Doelen

Waarom storytelling werkt

Storytelling is een krachtig hulpmiddel om je team te inspireren en te motiveren. Door verhalen te delen die resoneren met je strategische doelen, maak je deze doelen tastbaar en relevant. Verhalen blijven hangen en zorgen ervoor dat je team zich verbonden voelt met de missie. Begin bijvoorbeeld je vergaderingen met een kort verhaal dat de kernwaarden van je organisatie benadrukt.

Hoe je strategische doelen helder formuleert

Het formuleren van duidelijke strategische doelen is essentieel voor succes. Zorg ervoor dat je doelen SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Dit helpt je team om precies te weten wat er van hen verwacht wordt en hoe ze hun voortgang kunnen meten. Gebruik zinnen als: "Ons doel is om binnen zes maanden de klanttevredenheid met 20% te verhogen."

De rol van purpose in teamontwikkeling

Een sterke purpose geeft je team een gevoel van richting en betekenis. Het is belangrijk dat iedereen in het team begrijpt waarom hun werk ertoe doet en hoe het bijdraagt aan het grotere geheel. Neem de tijd om samen met je team een gezamenlijke purpose te formuleren en zorg ervoor dat deze regelmatig terugkomt in teamoverleggen en communicatie. Dit versterkt de betrokkenheid en motivatie van je team.

Learning by Doing: Praktische Aanpak voor Teamontwikkeling

Het 70-20-10-principe uitgelegd

Het 70-20-10-principe is een effectieve manier om teamontwikkeling te benaderen. 70% van het leren gebeurt on-the-job, door dagelijkse taken en uitdagingen. 20% komt van feedback en interactie met collega's, en 10% van formele trainingen en cursussen. Door deze mix zorg je voor een continue leeromgeving die direct bijdraagt aan de strategische doelen van je team.

On-the-job ontwikkelmogelijkheden

Laat je team in de eigen praktijk aan de slag gaan en combineer presteren met leren. Bepaal ontwikkeldoelen én prestatiedoelen die passen bij de strategische richting van de organisatie. Zorg dat de experimenten en leeracties gemakkelijk uit te voeren zijn en leuk zijn om te doen. Ons brein houdt immers niet van moeilijk en niet-leuk. Maak je ontwikkelacties bijna kinderachtig klein, leuk en concreet.

Voorbeelden van learning by doing in de praktijk

Door on-the-job aan strategische doelen te werken, worden al doende interessante zaken zichtbaar en ontstaan er spannende situaties waarmee het team succesvol leert om te gaan. Zorg voor richting, ruimte en ritme. Als jij de ontwikkeling niet belangrijk maakt en houdt, zal het team zich snel overgeven aan de waan-van-de-dag. Vraag een externe of interne teamcoach om extra scherpte en inspiratie aan te brengen in jullie teamontwikkeling.

De Rol van Leiderschap in Strategiegerichte Teams

Strategiegericht leiderschap: wat houdt het in?

Strategiegericht leiderschap inspireert teams om zélf leiding te nemen in het vergroten van de teamspirit, de teamprestaties en het realiseren van strategische doelen. Jouw rol als leidinggevende is cruciaal in het scherp houden van het team op de strategische visie. Blijf jezelf ontwikkelen op het gebied van leiderschap en stel jezelf regelmatig de vraag: Hoe hou ik het team gemotiveerd en gefocust op onze purpose en strategische doelen?

Hoe inspireer je je team dagelijks?

Inspiratie begint bij jou. Deel wekelijks verhalen die weergeven waar het voor jullie en voor jullie klanten écht om draait. Zorg ervoor dat de teampurpose méér is dan een poster aan de muur. Gebruik storytelling als een effectief hulpmiddel om de purpose levend te houden. Vraag jezelf: Hoe kan ik vandaag mijn team inspireren om onze strategische doelen te bereiken?

Effectieve communicatie voor strategische doelen

Heldere en consistente communicatie is essentieel. Zorg ervoor dat iedereen binnen het team weet wat de strategische doelen zijn en hoe ze hieraan kunnen bijdragen. Gebruik regelmatige check-ins en teammeetings om de voortgang te bespreken en eventuele obstakels te identificeren. Stel vragen zoals: Wat hebben we nodig om onze doelen te bereiken? Hoe kunnen we elkaar beter ondersteunen?

Succesvol Gedrag en Gewoonten Creëren

Het belang van ritme en consistentie

Het ontwikkelen van succesvol gedrag begint met het creëren van een vast ritme en het behouden van consistentie. Consistentie zorgt ervoor dat nieuwe gewoonten worden ingesleten en onderdeel worden van de dagelijkse routine. Begin met kleine, haalbare doelen en bouw deze geleidelijk uit. Denk aan dagelijkse check-ins, wekelijkse teamvergaderingen en maandelijkse evaluaties. Dit helpt je team om gefocust te blijven op de strategische doelen en zorgt voor een continue verbetering van de prestaties.

Hoe je succesvol gedrag ontwikkelt

Succesvol gedrag ontwikkelen doe je door duidelijke verwachtingen te stellen en regelmatig feedback te geven. Maak gebruik van positieve bekrachtiging om gewenst gedrag te stimuleren. Hier zijn een paar stappen die je kunt volgen:

 1. Stel duidelijke doelen: Zorg ervoor dat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt.

 2. Geef regelmatig feedback: Dit helpt teamleden om te weten waar ze staan en wat ze kunnen verbeteren.

 3. Gebruik positieve bekrachtiging: Beloon gewenst gedrag om het te versterken.

 4. Creëer een ondersteunende omgeving: Zorg ervoor dat teamleden zich veilig voelen om nieuwe dingen te proberen en fouten te maken.

Voorbeelden van succesvolle gedragsveranderingen

Het implementeren van nieuwe gewoonten kan uitdagend zijn, maar met de juiste aanpak is het zeker mogelijk. Hier zijn enkele voorbeelden van succesvolle gedragsveranderingen die je kunt overwegen:

 • Dagelijkse stand-ups: Korte bijeenkomsten waarin teamleden hun voortgang delen en obstakels bespreken.

 • Wekelijkse reflectiesessies: Tijd inplannen om te reflecteren op wat goed ging en wat beter kan.

 • Maandelijkse doelstellingen: Het stellen van maandelijkse doelen om focus en motivatie te behouden.

Door deze praktijken te integreren, kun je een cultuur van continue verbetering en resultaatgerichtheid creëren binnen je team.

Meten en Verbeteren: Continu Groei en Aanpassing

Hoe je teamprestaties meetbaar maakt

Het meten van teamprestaties begint met het vaststellen van duidelijke, meetbare doelen. Gebruik KPI's (Key Performance Indicators) om de voortgang te volgen. Zorg ervoor dat deze doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) zijn. Regelmatige check-ins en voortgangsrapportages helpen om iedereen gefocust te houden. Vraag jezelf af: Wat willen we bereiken en hoe weten we dat we op de goede weg zijn?

Feedback en verbetering integreren

Feedback is cruciaal voor groei. Creëer een cultuur waarin open en eerlijke feedback wordt gewaardeerd. Gebruik 360-graden feedback om een volledig beeld te krijgen van de prestaties. Plan regelmatige feedbacksessies en moedig teamleden aan om zowel positieve als constructieve feedback te geven. Veranderen begint met luisteren en aanpassen.

De kracht van kleine, continue verbeteringen

Grote veranderingen kunnen overweldigend zijn. Focus daarom op kleine, continue verbeteringen. Introduceer het concept van 'kaizen', wat staat voor voortdurende verbetering. Moedig je team aan om dagelijks kleine aanpassingen te maken die bijdragen aan de strategische doelen. Dit kan bijvoorbeeld door wekelijks korte evaluaties te houden en te bespreken wat er beter kan. Kleine stappen leiden uiteindelijk tot grote resultaten.

Teamspirit en Werkplezier als Sleutel tot Succes

Hoe je een positieve teamcultuur creëert

Een positieve teamcultuur begint bij samenwerken en open communicatie. Zorg ervoor dat iedereen zich gehoord voelt en dat er ruimte is voor feedback. Plan regelmatig teamactiviteiten om de band te versterken en het vertrouwen te vergroten. Denk aan gezamenlijke lunches, teambuilding activiteiten of informele bijeenkomsten. Dit helpt om een gevoel van eenheid en loyaliteit te creëren.

Het belang van werkplezier

Werkplezier is cruciaal voor de motivatie en productiviteit van je team. Zorg ervoor dat taken uitdagend maar haalbaar zijn en dat er ruimte is voor creativiteit. Geef complimenten en erkenning voor goed werk. Dit kan zo simpel zijn als een bedankje tijdens een vergadering of een shout-out in een teamchat. Plezier in het werk zorgt voor meer energie en minder stress.

Strategieën om stress te verminderen en energie te verhogen

Stress verminderen begint bij het goed verdelen van taken en het stellen van realistische deadlines. Monitor de voortgang en zorg voor voldoende pauzes. Creëer een omgeving waarin teamleden zich comfortabel voelen om hulp te vragen. Dit bevordert niet alleen de teamspirit, maar ook de implementatie van strategie: stappen naar succes. Verdeel taken, stel deadlines, monitor voortgang. Creëer motivatie en betrokkenheid. Leiderschap, teamwerk en zelfsturend vermogen essentieel.

Teamspirit en werkplezier zijn cruciaal voor het succes van elk bedrijf. Door samen te werken aan een positieve en energieke werkomgeving, kunnen teams zelf het initiatief nemen voor gedragsverandering en verbeteringen die in lijn zijn met de bedrijfsstrategie. Wil je meer weten over hoe je dit kunt bereiken? Bezoek dan onze website en ontdek de mogelijkheden!

Conclusie

Het creëren van teams met een focus op strategische doelen is geen gemakkelijke taak, maar het is absoluut de moeite waard. Door te investeren in strategiegerichte teamontwikkeling, kunnen organisaties niet alleen hun strategische doelen sneller en efficiënter bereiken, maar ook een cultuur van samenwerking, plezier en voortdurende verbetering bevorderen. Het draait allemaal om het ontwikkelen van succesvol gedrag en gewoonten die teams in staat stellen om zelfstandig en met energie te werken. Met de juiste begeleiding en tools kunnen teams niet alleen hun prestaties verbeteren, maar ook hun werkplezier vergroten en loyalere klanten creëren. Dus waar wacht je nog op? Zet de eerste stap naar een strategiegerichte toekomst en zie hoe je teams floreren!

Veelgestelde Vragen

Wat is strategiegerichte teamontwikkeling?

Strategiegerichte teamontwikkeling richt zich op het ontwikkelen van succesvol gedrag en gewoonten binnen teams om strategische doelen te realiseren. Het combineert purpose, strategische keuzes en meetbare prestatiedoelen om motivatie en alignment te bevorderen.

Waarom is storytelling belangrijk in teamontwikkeling?

Storytelling helpt om strategische doelen en purpose levendig te maken. Het zorgt ervoor dat de boodschap beter begrepen en onthouden wordt, wat de motivatie en betrokkenheid binnen het team verhoogt.

Wat houdt het 70-20-10-principe in?

Het 70-20-10-principe is een model voor leren en ontwikkeling waarbij 70% van de kennis wordt opgedaan door ervaring op de werkvloer, 20% door interactie en feedback van collega's, en 10% door formele trainingen en cursussen.

Hoe kan ik mijn team dagelijks inspireren?

Dagelijkse inspiratie kan worden bereikt door regelmatig de purpose en strategische doelen te communiceren, successen te vieren, en door middel van storytelling. Het is ook belangrijk om open te staan voor feedback en het team te betrekken bij beslissingen.

Hoe maak je teamprestaties meetbaar?

Teamprestaties kunnen meetbaar worden gemaakt door duidelijke, specifieke en meetbare doelen te stellen. Het gebruik van KPI's (Key Performance Indicators) en regelmatige evaluaties helpt om de voortgang te monitoren en verbeterpunten te identificeren.

Wat zijn de voordelen van een positieve teamcultuur?

Een positieve teamcultuur leidt tot meer werkplezier, hogere motivatie, betere prestaties en minder stress. Het bevordert ook de samenwerking en zorgt ervoor dat teamleden zich meer betrokken en gewaardeerd voelen.

Comments


BLOG

bottom of page